Den Země 2022

Při příležitosti Dne Země jsme s dětmi sbírali odpadky v okolí školy.
 
Fotografie z akce            zsamsmaletin.rajce.idnes.cz/Den_Zeme_2022/
 
 

 

 

Aktuální informace ZŠ a MŠ Maletín

 

Zápis dětí  do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Maletín v souladu s § 46 odst. 1 a § 36 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje zápis dětí do 1. ročníku základní školy v Maletíně.

 

Zápis do 1.ročníku pro děti narozené do 31.8.2016 a děti, jimž byla v loňském roce odložena školní docházka proběhne  za osobní přítomnosti  dětí a jejich zákonných zástupců.

 

Zápis se bude skládat z motivačního a orientačního ověření školní zralosti dětí a administrativní části s rodiči.

 

Termín zápisu je stanoven na úterý 12. dubna 2022 od 13 do 15 hodin v budově základní školy v Maletíně.

 

Nabízíme možnost navštěvovat základní školu ve zdravém prostředí Maletína, v místě Vašeho bydliště. Děti mohou plynule a bez stresu z nástupu do nové školy přejít z naší mateřské školy do  známého prostředí základní školy ke kamarádům a učitelům, které již znají. Nižší počet žáků ve třídách zaručuje individuální přístup k dětem a respektování osobního tempa při výuce.

Těšíme se na Vás.

K zápisu prosím přineste svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

 

 

 

Testování žáků i zaměstnanců bylo dle nařízení vlády ukončeno.

Antigenní  testování žáků od 17. ledna 2022 bude probíhat 1x týdně.

 

 

 

 Testování žáků  ZŠ proběhne ve dnech 8.11.2021 a 15.11.2021 -Testovat se bude antigenními testy značky SEJOY stěrem z vnitřního okraje nosu. 

Testování bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (MZ).

Testovat se nemusí žáci, kteří nemoc covid-19 prodělali v uplynulých 180ti dnech. Prodělání nemoci covid-19 je potřeba doložit certifikátem, který dokládá potvrzení nemoci PCR testem. Certifikát lze vytisknout na portálu https://ocko.uzis.cz/. Pokud má rodič o testování žáka, který prodělal covid-19, zájem, nebude předkládat certifikát o prodělání nemoci.

Žáci, kteří nebudou 8.11. ve škole přítomni, se budou testovat v den, kdy do školy přijdou. 

Další testování dle nařízení MZ proběhne v pondělí 15. 11. 2021.

Zároveň prosíme rodiče, aby do školy neposílali děti s příznaky jakéhokoliv onemocnění.

Děkujeme za pochopení.

 


     

  Velikonoční výtvarné dílny ve škole

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Maletín 94
789 01 Zábřeh


733 184 888 ředitelka
734 321 835 budova ZŠ