Informace o nás                   

Budovy základní i mateřské školy Maletín se nacházejí v centru  obce, v dobré dostupnosti zastávky autobusu  na trase z Mohelnice a Zábřehu.
Sestává ze základní školy s 1. - 5. ročníkem, školní družiny a mateřské školy pro děti ve věku 2 - 6 let. Ke škole patří i školní jídelna s vývařovnou s kapacitou 85 jídel.

V základní škole se vzdělávají žáci v 1. - 5. ročníku. Vzdělávání probíhá podle nového ŠVP "Učíme se spolu v koutku přírody", který vychází z RVP ZV. Škola má také vlastní strategii prevence sociálně patologických jevů, plán výchovy ke zdraví, plán dopravní výchovy a plán environmentální výchovy. Tyto se staly nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jsou součástí každodenního života školy.

V roce 2014 prošla budova školy rekonstrukcí, byla vyměněna okna, zateplena fasáda a byly namontovány nové vstupní bezpečnostní dveře s elektronickým bezpečnostním systémem. Od šk. roku 2018/19 se zaměřujeme na zkvalitňování jazykové vybavenosti dětí.  Máme k dispozici moderně vybavenou jazykovou učebnu.  Od šk. roku 2020/2021 máme v přízemí školy k dispozici  samostatnou učebnu družiny a výtvarný ateliér jako velmi zdařilou adaptaci bývalého učitelského bytu. 

Některé aktivity probíhají i v odpoledních hodinách. U školy je upravované hřiště, které děti využívají ke hrám a rozvoji svých fyzických schopností. V zahradních altánech často probíhá i samotná výuka.

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání v celodenním provozu. I ona má svůj vlastní ŠVP s názvem "Jaro, léto, podzim, zima s kamarády je nám prima". Děti se učí pomocí her, vycházek, pokusů s přírodou, exkurzí, poznávat a chápat svět kolem sebe. V roce 2015 prošla budova mateřské školy nákladnou rekonstrukcí a bylo pořízeno nové vybavení tak, aby provoz odpovídal očekávaným standardům a splňoval všechny hygienické, bezpečnostní a estetické podmínky pro kvalitní vzdělávání. Od školního roku 2016/2017 je  na zahradě školky nové pěkné  hřiště s množstvím herních prvků. Během letních prázdnin roku 2021 proběhla v MŠ rekonstrukce sociálního zařízení. 

Dětem je poskytováno kvalitní stravování, které zabezpečuje školní kuchyně. Ta v rámci své doplňkové činnosti vaří i pro další občany obce.

 


Personální zabezpečení ZŠ a MŠ Maletín

Mgr. Helena Pospěchová, ředitelka ZŠ a MŠ, třídní učitelka I. třídy

Mgr. Veronika Galambošová, učitelka ZŠ,  třídní učitelka II. třídy

Mgr. Petra Bartošová, učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD

Milan Kukula, vychovatel ŠD, učitel ZŠ

Vivien Růžičková, asistentka pedagoga II. třída, školní asistentka

Marie Hloušková, asistentka pedagoga I. třída

Jana Menšíková, DiS., vedoucí učitelka MŠ

Ing. Eva Baslerová, PhD., učitelka MŠ

Bc. Kateřina Juříčková, učitelka MŠ

Kateřina Štolová, učitelka MŠ

Andrea Hrubá, vedoucí ŠJ, administrativní pracovnice školy, pracovnice provozu a vedoucí kroužku zdravé výživy

Monika Staňková, kuchařka ŠJ

Marie Němcová, školnice ZŠ a MŠ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Maletín 94
789 01 Zábřeh


733 184 888 ředitelka
734 321 835 budova ZŠ 

Naše logo