Informace o nás                   

Budovy základní i mateřské školy Maletín se nacházejí v centru  obce, v dobré dostupnosti zastávky autobusu  na trase z Mohelnice a Zábřehu.
Sestává ze základní školy s 1. - 4. ročníkem, školní družiny a mateřské školy pro děti ve věku 3 - 6 let. Ke škole patří i školní jídelna s vývařovnou s kapacitou 85 jídel.

 

V základní škole se vzdělávají žáci v 1. - 4. ročníku. Vzdělávání probíhá podle vlastního ŠVP "Učení pro život", který vychází z RVP ZV. Škola má také vlastní strategii prevence sociálně patologických jevů, plán výchovy ke zdraví, plán dopravní výchovy a plán environmentální výchovy. Tyto se staly nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jsou součástí každodenního života školy.
V roce 2014 prošla budova školy rekonstrukcí, byla vyměněna okna, zateplena fasáda a byly namontovány nové vstupní bezpečnostní dveře s elektronickým bezpečnostním systémem. Od šk. roku 2018/19 se zaměřujeme na zkvalitňování jazykové vybavenosti dětí.  Máme k dispozici moderně vybavenou jazykovou učebnu. 

 

V době mimo vyučování je pro děti k dispozici školní družina, která nabízí zajímavou a pestrou mimoškolní činnost.

 

Provoz budovy školy je denně od 6.40 hodin do 15.30 hodin. Některé aktivity probíhají i v odpoledních hodinách. U školy je upravované hřiště, které děti využívají ke hrám a rozvoji svých fyzických schopností. V zahradních altánech často probíhá i samotná výuka.

 

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání v celodenním provozu. I ona má svůj vlastní ŠVP s názvem "S Kulihráškem za dobrodružstvím". Děti se učí pomocí her, vycházek, pokusů s přírodou, exkurzí, poznávat a chápat svět kolem sebe. V roce 2015 prošla budova mateřské školy nákladnou rekonstrukcí a bylo pořízeno nové vybavení tak, aby provoz odpovídal očekávaným standardům a splňoval všechny hygienické, bezpečnostní a estetické podmínky pro kvalitní vzdělávání. Od školního roku 2016/2017 je  na zahradě školky nové pěkné  hřiště s množstvím herních prvků.

 

Dětem je poskytováno kvalitní stravování, které zabezpečuje školní kuchyně. Ta v rámci své doplňkové činnosti vaří i pro další občany obce.

 


Personální zabezpečení ZŠ a MŠ Maletín

ředitelka:                               Mgr. Helena Pospěchová

učitelka ZŠ:                           Mgr. Veronika Galambošová, DiS.

učitel ZŠ:                               Milan Kukula

vychovatel školní družiny:     Milan Kukula

vedoucí učitelka MŠ:              Jana Menšíková, DiS

učitelka MŠ:                       Eliška Dymáčková

asistent pedagoga                 Viven   Růžičková

školní asistent                        Ivana Bannertová

školnice, uklízečka:               Alena Poulíčková

vedoucí školní jídelny:           Andrea Hrubá

kuchařka:                              Monika Staňková

 

 

 

Výroční_zpráva_2017-2018.pdf

 

příloha výroční zpávy

 

náverh rozpočtu 2018.xlsx

 

Návrh výhledu PO 2019-2020.pdf