Šablony III

OPVVV

 
Operační program
Výzkum, vývoj
a vzdělávání
Co je cílem této výzvy? Jaké jsou oprávněné aktivity?
Jak a kdy si zažádat?
Jaká je výše finanční podpory?
Souběžná realizace projektu
Šablony II a Šablony III
Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou
zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny
na personální podporu škol, realizaci projektových dnů,
podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.
Povinná aktivita (pro MŠ i ZŠ):
• Projektový den ve výuce
• Šablona dle výsledků dotazníkového šetření
Podpora ICT vzdělávání
• Cílem šablony je zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT
technologií včetně možnosti nákupu tabletů či notebooků
a jejich dlouhodobé využití ve výuce.
• Šablona obsahuje několik variant podle délky realizace – škola
obdrží finanční prostředky na realizaci šablony a nákup zařízení
v takové výši, jak dlouho plánuje aktivitu realizovat.
• Stejně jako v Šablonách II platí podmínka podpory minimálně
10 žáků a pořízení minimálně 10 mobilních zařízení.
• Aktivitu je možné zvolit až do hodnoty dosahující poloviny
maximální výše finanční podpory pro daný subjekt.
Další volitelné aktivity:
• Personální šablony: školní asistent, speciální pedagog, školní
psycholog, sociální pedagog, chůva a školní kariérový poradce
• Vzdělávání pedagogů: tandemová výuka, sdílení zkušeností
prostřednictvím návštěv a nová šablona zahraničních stáží
• Projektový den mimo školu, kluby pro žáky, doučování,
Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím IS KP14+ odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči
(https://mseu.mssf.cz) v termínu od 31. 3. 2020 do vyčerpání
alokace, nejpozději do 29. 6. 2021 do 14:00 hod.
Kvůli mimořádné situaci a možnému prodloužení realizace projektů
z II. vlny šablon může dojít k částečné souběžné realizaci projektů
ze Šablon II a III. Ta je možná za podmínky, že nebudou
v projektech souběžně realizovány stejné aktivity.
• Alokace výzvy: 3 mld. Kč
• Méně rozvinuté regiony: 2 730 000 000 Kč
• Více rozvinuté regiony: 270 000 000 Kč
• Minimální výše výdajů: 100 000 Kč
• Maximální výše výdajů: 200 000 Kč na subjekt + (počet dětí/žáků
x 1 500 Kč); zároveň nesmí být vyšší než 5 mil. Kč na žadatele
• Míra spolufinancování ze strany příjemce: 0 %
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Sekce EU a ESIF
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Konzultační linka k výzvě: +420 234 814 777 (Po–Pá 9:00–15:00)
https://opvvv.msmt.cz/aktualni-vyzvy
opvvv@msmt.cz
Díky této aktivitě si v Šablonách II pořídilo více
než 3 500 škol a školských zařízení v součtu
více než 57 tisíc počítačů nebo tabletů. Na
aktivitu směřovalo téměř 619 milionů korun.
 
  


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Maletín 94
789 01 Zábřeh


733 184 888 ředitelka
734 321 835 budova ZŠ