Školská rada

 

Složení školské rady ZŠ a MŠ Maletín na období 2016/2019 :

 

Mgr. Veronika Galambošová

Jana Menšíková DiS.

Jana Zatloukalová

Ing. Eva Baslerová, PhD.

Aloisie Nagyváthy

Iva Michalčáková