Školská rada

 

Složení školské rady  při ZŠ a MŠ Maletín:

 

Mgr. Veronika Galambošová

Jana Menšíková DiS.

Jana Zatloukalová

Ing. Eva Baslerová, PhD.

Aloisie Nagyváthy

Iva Michalčáková