Zápis dětí do MŠ Maletín

Autor: Helena Pospěchová
Zveřejněno:

Zápis dětí do Mateřské školy Maletín

                           pro školní rok 2024/2025

proběhne od 2.5.2024 do 10.5.2024  jedním z těchto způsobů:

1.     Doručením žádosti o přijetí osobním podáním v budově ZŠ Maletín na základě telefonického objednání (po telefonické domluvě tel. 733 184 888 lze osobní podání nahradit vhozením žádosti do uzamčené poštovní schránky u vchodu do ZŠ)

2.     Zasláním žádosti o přijetí poštou na adresu ZŠ a MŠ Maletín, Maletín 94, 789 01, Zábřeh

3.     Zasláním žádosti o přijetí do datové schránky školy (id 4zgmfcu)

4.     Zasláním žádosti o přijetí emailem s elektronickým podpisem (zsamsmaletin@centrum.cz)

Spolu s žádostí o přijetí je nutné doručit prostou kopii rodného listu a potvrzení od lékaře.

Tiskopisy žádosti o přijetí a potvrzení od lékaře lze vytisknout na www.zsamsmaletin.cz nebo vyzvednout v MŠ nebo v ZŠ.

Nabízíme:

·       Rodinné prostředí a individuální přístup k dětem

·       Dobře vybavená herna a třída MŠ s množstvím hraček, her a didaktických pomůcek k rozvoji dětí

·       Průběžná diagnostika dětí v průběhu vzdělávání v MŠ

·       Výuka hry na zobcovou flétnu

·       Hrátky s angličtinou – první osvojování základů

·       Zdravé prostředí pro vycházky a pobyt venku

·       Všestranné vyžití dětí na  zahradě MŠ – moderní herní prvky, pískoviště, prolézačky

·       Ekologická výchova-bylinkový záhon na zahradě MŠ

·       Zdravé školní stravování a pitný režim v podobě neslazených nápojů

 

 

Prosíme, aby zápis absolvovaly všechny děti, které nastoupí do MŠ v průběhu celého školního roku 2024/2025.

 

Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti, které v průběhu školního roku 2024/2025 dovrší 6 let. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.