O škole

Složení školské rady při ZŠ a MŠ Maletín od 1.9.2022 Mgr. Veronika Galambošová Jana Menšíková DiS. Jitka Navrátilová Ing. Eva Baslerová, PhD. Aloisie Nagyváthy Iva Michalčáková

Mgr. Helena Pospěchová, ředitelka ZŠ a MŠ, třídní učitelka I. třídy Mgr. Veronika Galambošová, učitelka ZŠ, třídní učitelka II. třídy Mgr. Petra Bartošová, učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD Milan Kukula, vychovatel ŠD,…