Jídelna

Personální zabezpečení školní jídelny: vedoucí školní jídelny: Andrea Hrubá kuchařka: Monika Staňková Důležité informace pro rodiče strávníků V 1. den nepřítomnosti dítěte máte nárok na jídlo do jídlonosiče za dotovanou…