Základní informace

Personální zabezpečení školní jídelny:

vedoucí školní jídelny: Andrea Hrubá  

kuchařka: Monika Staňková

Důležité informace pro rodiče strávníků

V 1. den nepřítomnosti dítěte máte nárok na jídlo do jídlonosiče za dotovanou cenu.

V případě pokračující nepřítomnosti (2. a další dny) je strava počítána za plnou cenu.

Strava NENÍ AUTOMATICKY ODHLAŠOVÁNA!

Za odhlášení či přihlášení odpovídá rodič dítěte a musí jej provést.

Provozní doba kanceláře školní jídelny:

Pro kontakt se strávníky, platba, přihlašování, odhlašování

Pondělí - pátek 

8:00 - 12:00

Přihlašování a odhlašování stravy:

Stravu lze přihlásit i odhlásit osobně v kanceláři, telefonicky, emailem vždy předchozí den do  12: 00 hod.

Odhlášení dětí v MŠ: V Šatně MŠ je umístěn odhlašovací lístek, který se vyplní a vhodí do krabičky.

Jde-li dítě po obědě a je přihlášeno na celodenní docházku, nemůže mu být z hygienických důvodů odpolední svačinka vydána (vyhláška 137/2004). Platí i pro případ svačinek v ZŠ.

Kontakt:

Andrea Hrubá

583 448 112

jidelna.maletin@seznam.cz

Soubory