Základní škola

Základní škola je školou málotřídní se všemi ročníky 1. stupně. Hlavním účelem zřízení školy je poskytování vzdělávání a výchovy a snaha o propojení života školy se životem v obci. Od 1.9.2022 pracujeme v 1. až 5.…