Základní informace

Základní škola je školou málotřídní se všemi ročníky 1. stupně.  Hlavním účelem zřízení školy je poskytování vzdělávání a výchovy a snaha o propojení života školy se životem v obci. 

Od 1.9.2022 pracujeme  v 1. až 5. ročníku podle nového školního vzdělávacího programu „Učíme se spolu v koutku přírody“.

Dle dlouhodobých cílů strategického plánu rozvoje školy jsou podmínky pro vzdělávání dětí neustále zlepšovány. Budujeme stabilní pedagogický tým, se snahou k  motivaci do  zainteresovanosti života školy.

Personální zabezpečení ZŠ:

ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr. Helena Pospěchová

Mgr. Veronika Galambošová, DiS.- učitelka

 Milan Kukula- vychovatel

Mgr. Petra Bartošová- vychovatelka a školní asistentka

 Vivien Linhartová - asistentka pedagoga

Soubory