Školská rada

Složení školské rady  při ZŠ a MŠ Maletín  od 1.9.2022

Mgr. Veronika Galambošová

Jana Menšíková DiS.

Jitka Navrátilová

Ing. Eva Baslerová, PhD.

Aloisie Nagyváthy

Iva Michalčáková