Personální zabezpečení

Mgr. Helena Pospěchová, ředitelka ZŠ a MŠ, třídní učitelka I. třídy

Mgr. Veronika Galambošová, učitelka ZŠ,  třídní učitelka II. třídy

Mgr. Petra Bartošová, učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD

Milan Kukula, vychovatel ŠD, učitel ZŠ

Vivien Růžičková, asistentka pedagoga II. třída, školní asistentka

Marie Hloušková, asistentka pedagoga I. třída

Jana Menšíková, DiS., vedoucí učitelka MŠ

Ing. Eva Baslerová, PhD., učitelka MŠ

Bc. Kateřina Juříčková, učitelka MŠ

Kateřina Štolová, učitelka MŠ

Andrea Hrubá, vedoucí ŠJ, administrativní pracovnice školy, pracovnice provozu a vedoucí kroužku zdravé výživy

Monika Staňková, kuchařka ŠJ

Marie Němcová, školnice ZŠ a MŠ