Mateřská škola

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:20 do 15:45 hod.


Personální zabezpečení MŠ:

ředitelka ZŠ a MŠ:  Mgr. Helena Pospěchová
vedoucí učitelka:   Jana Menšíková, DiS.
učitelka:                 Ivana Bannertová

kontaktní telefon do MŠ: 733 184 889

Návštěva MŠ v místní Knihovně

Masopustní karneval MŠ

Keramika MŠ- Korálky pro maminku

Prožitkové učení v lese 2019