Mateřská škola

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 5:45 do 16:15 hod.


Personální zabezpečení MŠ:

ředitelka ZŠ a MŠ:  Mgr. Helena Pospěchová
vedoucí učitelka:   Jana Menšíková, DiS.
 

učitelky:                 

                              Ing. Ph.D. Eva Baslerová, 

                              Bc. Kateřina Juřičková
                              Kateřina Štolová
Školní asistentka: Jitka Kunrtová

kontaktní telefon do MŠ: 733 184 889

 

DESATERO_PRO_RODICE.docx 

Jak_vybavit_dite_do_materske_skoly.docx 

pisemna_dohoda_s_rodici_MS.docx

Skolni_rad_MS_od_1.9.2020.doc 

Zadost_o_prijeti_ditete_k.docx 

Zapisni_list_k.docx 

evidencni_list_2020.doc

Pasování předškoláků 2021

MŠ - Den stromů

MŠ - fotky

Dopravní hřiště  Severáček 

 

Muzikoterapie s Bobinou

Keramika MŠ- Korálky pro maminku