Základní škola

Základní škola je školou málotřídní se všemi ročníky 1. stupně.  Hlavním účelem zřízení školy je poskytování vzdělávání a výchovy a snaha o propojení života školy se životem v obci. 

Od 1.9.2019 pracujeme  v 1. až 5. ročníku podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Dle dlouhodobých cílů strategického plánu rozvoje školy jsou podmínky pro vzdělávání dětí neustále zlepšovány. Budujeme stabilní pedagogický tým, se snahou k  motivovaci do  zainteresovanosti života školy.

 Personální zabezpečení ZŠ:

ředitelka ZŠ a MŠ:  Mgr. Helena Pospěchová

učitelé:                    Mgr. Veronika Galambošová, DiS.

                                Milan Kukula

                                Mgr. Petra Bartošová

Asistentky pedagoga:    Vivien Růžičková

                                         

 

Školní řád ZŠ Maletín

 

Vyřizování stížností

Vyřizování stížností                                 

 
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Maletín, okres Šumperk, příspěvková organizace

Maletín 94
789 01 Zábřeh


733 184 888 ředitelka
734 321 835 budova ZŠ